ISOKERN  modulskorsten för 1 – 2 kanaler eller
ISOKERN  mantelskorsten för 1 – 4 kanaler är ett typgodkänt komplett skorstensprogram för alla behov.

Pris lämnas vid förfrågan.