Staket Högloftet tillverkas av obehandlat virke med bärreglar 34x70mm och lattor av 22x95mm.
Högloftet1 och Högloftet2 tillverkas i 2 olika höjder, 60 och 80cm.

höjd 60 eller 80cm

höjd 60 eller 80cm

Högloftet 3 tillverkas endast i 80cm höjd.

Grindar

bredd 100cm

bredd 80cm

bredd 120cm

För pris kontakta oss.